English (United States) Svenska (Sverige) Dansk (Danmark) 中文(中华人民共和国)
Produktion
Produktionsmodulen hanterar flödet av all information under produktionsprocessen hos alla typer av tillverkande företag.

Kraftfulla verktyg som är enkla att använda för t.ex. artikelstrukturer, kalkyler, planering, operatörsinformation och dokumentstyrning.
Läs mera...
Material
Materialmodulen styr flödet av artiklar mellan lager, inköp, produktion och leverans.

Här finns funktioner som t.ex. lager, inköp, prognoser och materialplanering genom artikelstrukturens samtliga nivåer.
Läs mera...
Projekt
Koppla samman aktiviteter som kundorder, offert, inköp, leverantörsfakturor, produktionsorder och dokument.

Projektmodulen gör det enklare att följa utvecklingen av dina projekt samt underlättar administrationen eftersom allt finns samlat på ett och samma ställe.
Läs mera...
Säljstöd
Säljstödsmodulen organiserar och håller samman dokument, offerter och anteckningar för alla kunder.

Skapa enkelt offerter utifrån prislistor eller kalkylera försäljningspriset direkt från artikelns tillverkningskostnad.

Använd bevakningar kopplade till kunder och referenser för uppföljning av säljaktiviteter och offerter.
Läs mera...
Försäljning
Försäljningsmodulen hanterar orderflödet från beställning till faktura. Registrera kundorder, kontrollera leveransstatus, leverera och fakturera.

Kundordern är integrerad med materialstyrningen och produktionen vilket ger tydliga signaler om produktion måste startas eller om leverans kan ske direkt från lager.
Läs mera...
Ekonomi
Välj det ekonomisystem som passar dig bäst utifrån företagets behov eller behåll det ekonomisystem du redan använder, det är den bästa lösningen.

Med hjälp av dagens moderna teknik och flexibla systemlösningar är integrationer mellan olika system inte något komplicerat, det skapar istället oanade möjligheter för ditt företag.
Läs mera...
Tidssystem
Ett komplett och flexibelt tidsystem för både närvarohantering och återrapportering av produktionstider.

Närvarohanteringen hanterar funktioner som t.ex. frånvaro, semester, flextider, övertider, komptider och obekväma arbetstider.
Läs mera...
 
Pause